31 Aralık 2010 Cuma

Evliya Allah'ın Kitabıdır

Havariler Hazreti İsa(as) dan evliyayı tarif etmesini istediklerinde şöyle buyurmuştur:


Evliya Allah'ın kitabıdır. Allah'ın kitabıyla konuşur, kitapla söyler. Kitabın manası onlarla anlaşılır ve gerçekleşir; onlar kitapla bilinir. Kitabın hükmü onlarla kaim ve bâkidir. İnsanlar dünyanın dış yüzündeki süsüne, onlarsa hakikatlerine bakarlar. İnsanlar bu dünyayı gördüklerinde, onlar dünyanın geleceğinde müşahede ederler. Onlar dünyada kendilerini helak edecek şeyi helâk ederler ve kendilerini kısa sürede terk eden mâsiva metaını terk ederler. Onların zikirleri susmak, sevinçleri hüzündür. Onlar dünyanın kendilerine yüz döndürecek hallerinden yüz çevirirler. Hak yönünün gayrısından yüz gösteren eşyayı görmezden gelirler. Dünyanın metaı onların indinde eskimiştir., mamurluğu harap olmuştur, tamir etmezler. Dünyanın akıl alıcı sevgililerinden gönülleri alaka kesmiştir. Ahireti tahrip ederek dünya evini imara kalkışmazlar. Daima ölüm zikrini diriltir, hayat zikrini öldürürler. Cenab-ı Hakk'a gönül bağlamakla zikrine devam ederler, masivadan kaçınırlar. Cenab-ı Hakk'ın tecelli güneşinden aydınlanır ve Rab nuruyla halkı ışıklandırırlar.

-Seyyid Hafız Ahmed Mahir Efendi-