13 Haziran 2011 Pazartesi

Cenab-ı Allah'ın Adaletiyle ve Lütufuyla MuamelesiEy Günahkâr, Cenab-ı Hak sana adaletiyle muamele ederse, küçük günah diye bir şey olmaz. Lütfuyla muamele ederse, hiç bir günah büyük olmaz.


Sağire denilen küçük günahlar, küfür, şirk ve kebire denilen büyük günahların maadası(dışında) olan günahlardır. kebair denilen büyük günahlar, adam öldürmek, zina, yalan yere yemin, yalancı şahidlik, ana babaya isyan, hırsızlık, içki içmek gibi günahlardır.


İlahi sıfatların hükmü ortaya çıkarsa, ameller ortadan kalkar. Eğer mutlak âdil olan Hak Teâlâ Hazretlerinin gazap ettiği, buğz ettiği isyancılara karşı ''Adl'' yani adalet sıfatı zuhur ederse yapmış oldukları iyi ameller derhal bâtıl olur, küçük günahları büyüğe döner. Çünkü adalet, Cenab-ı Hakk'ın mülkünde dilediği gibi tasaruf etmesinden ibarettir. Eğer sevdiği iman ehli hakkında fazlı ve keremiyle muamele ederse işledikleri küçük günahlar mahvolur, büyük günahlar küçülür. Zira fazlı, karşılıksız vermekten ibarettir.
Atâullah İskenderi(ks)