28 Mart 2012 Çarşamba

...


'Ey gam yine meydan-ı muhabbet sana kaldı...''21 Mart 2012 Çarşamba

Ey Gönül, İlahi Aşka Uy''Ey gönül, gel başka şeylerden vazgeç, ilahi aşka uy. Allah yolunun yolcuları, onu kendilerine kılavuz edinmiştir. Bütün varlıklarından önce var olmuştur aşk, çünkü insanoğlu aşkın öncesine başlangıç bulamadı. Ey Allah'ım, Senden dilerim ki tevfikini bize refik eyle, bir an bile senin aşkından uzak duruma getirme. Aşkının dışında olanların sevdasını gönlümden al, aşkını iki alemde bana aşina et.


Ey Niyazi, bu yolda mürşit istersen aşka uy, Peygamberlere ve velilere aşk yol gösterici olmuştur.''
15 Mart 2012 Perşembe

Suda Bittim Suda Yittim

Geç gelir tez gider deyû safa çekme keder
Âlemin hâli budur böyle gelir böyle gider

Göz yum cihâna aç gözünü dem gelir geçer
Sen göz yumup açınca bu âlem gelir geçer

Âdem oğlu âleme üryan gelir üryan gider
Nâle vü efgân ile giryân gelir giryân gider

Hemân ağlayı geldim âleme ağlayı gittim ben
San ol nilüferim kim suda bittim suda yittim ben

Sunar bir câm-ı memlû bin tehî peymâneden sonra
Döner vefk-i murâd üzre felek amma neden sonra

-Rehayi-Bu nasıl bir dünya, hikâyesi zor;

Mekânı bir satıh, zamanı vehim.

Bütün bir kainat muşamba dekor,

Bütün bir insanlık yalana teslim.Necip Fazıl Kısakürek13 Mart 2012 Salı

Bakışın 'O bir Güzele...'

Bir bakışın kudreti bin lisanda yoktur
Bir bakış bazen şifa bazen zehirli oktur.

Bir bakış bir aşığa neler neler anlatır
Bir bakış bir aşığı saatlerce ağlatır.

Bir bakış bir aşığı aşkından emin eder
Sevenler daima gözlerle yemin eder...
11 Mart 2012 Pazar

Sözün Özü''İhya etmek için ne kadar ilim lazımsa, imha içinde o kadar cehalet kafidir.''


-Necip Fazıl Kısakürek-
7 Mart 2012 Çarşamba

Nefsini Kendi Ölçülerinle Tartma


''Nefsini kendi ölçülerinle tartma. Kendini emsalinle, senin gibi olanlarla da kıyaslama. Sadıklarla, sıddıklarla, Allah adamlarıyla kıyasla ki ne kadar iflas ettiğini anlayasın.''


Muhammed Parisa (ks.)

Kimseden İyi Olduğunu Düşünme


''Bu yola girmek isteyenler kendilerini firavun'dan yüz derece aşağı görmedikçe giremezler.Girseler de ilerleyemezler.''


Şah-ı Nakşibend (ks.)


4 Mart 2012 Pazar

(...)

Gönül neylersin öğüdü
Yara kendinde kendinde
Ne ararsan iyi kötü
Ara kendinde kendinde