29 Nisan 2011 Cuma

İnsanın Özü Değişir mi?İnsanın özü, cevheri değişmez. Çünkü Cenab-ı Hakk insanı belli bir fıtrata göre yaratmıştır. O fıtrat değişmez zira ‘’Allah’ın sünneti’’ yani yarattığı varlık düzeninin temel ilkeleri ve kuralları sabittir. Bu kurallar değişse, alemde nizam olmaz, ahenk kalmaz, düzen kurulmaz.
Değişen insanın özü değil, o öze musallat olan arızalarıdır. Yani insanın nefsi , hevası, kibri, nankörlüğü, ihtirasıdır. İnsan özünü sağlam tutacak ki bu hastalıklara karşı korunabilsin. Molla sadranın diliyle söylenecek olursa, insan cevherini Hakka öyle bir rapt edecek ki bütün değişim hakka doğru, hayra doğru olacak İşte anlamı ve istikameti olan değişim budur…

25 Nisan 2011 Pazartesi

İbadet ve Ubudiyeti Sadece Hakk'a Tahsis Etmek


Ameller nefs mücahedesi ile riyadan temiz ve yalnız ilahi mükafat kastı ve ahirette derecelere erişmek niyetiyle işlenirse şeriatçe makbuldür ama arifler katında kötülenmiştir. Çünkü özel istekler de yaratılmışlardan sayılır. Yaratılmışlar her ne kadar güzel ameller gibi nur görünürse de, genellikle ağyar demektir.
Amellerle mertebe kazanmayı, mükafat elde etmeyi istemek, Hak rızasına nefsani emelleri tercih etmektir ki değersizdir.İbadet ve ubudiyeti dünyevi hazlardan, uhrevi karşılıklardan kurtarmak ve Cenab-ı Hakk'a tahsis etmek gerekir. Allah'ın kulu olmalısın, Hakk'ın huzuruna yürümelisin, ''Allah'a kaçınız'' sırrını gerçekleştirmelisin...
Atâûllah İskenderi


20 Nisan 2011 Çarşamba

Kalbin Pas Tutması Bir Tür Cezadır

İmam-ı Gazali Hazretleri şöyle buyururlar:

''Kalp, parlak bir ayna gibidir. Kötü ahlâk ise aynanın parlaklığını gideren leke ve is gibidir. Onu karartır. Bu zulmet sebebiyle Allah Teâla'nın gösterdiği yolu görmez olur. Önüne perdeler, engelller çıkar. Güzel ahlâk ise kalbe ulaşan nur ve ışık gibidir. Onu günah lekelerinden ve karartılarından temizler.''
Kalbin pas tutması bir tür cezadır. Gerçeği algılama yeteneğinin bitme noktasına geldiğini ifade eder. Bu derece paslanan bir kalp artık işlevini göremez hale gelir.Kalbin pası, Kur'an okumak, Allah'ı zikretmek ve güzel ahlâk sahibi olmakla giderilir.Efendimiz(sav) şöyle buyurur: ''Şüphesiz kalpler demirin paslandığı gibi paslanır.''-Kalplerin cilası kur'an okumak, Allah'ı çokca zikretmek ve ölümü çokca hatırlamaktır.''
17 Nisan 2011 Pazar

Uzak Olmanın veya Muhafaza Edememenin Sebepleri


Maruf-i Kerhi(ks) hazretleri takva halini korumakla alakalı şunları söylemiştir:Eğer güzel bir şekilde takva sahibi olamıyorsan, faiz yemiş olmalısın. Şayet güzel bir şekilde takva sahibi olamıyorsan, yabancı bir kadını görmüş fakat gözünü ondan sakınmamış olmalısın...

14 Nisan 2011 Perşembe

Halimi BiliyorumYahya Bin Muaz (ra.) şöyle dua edermiş:Ya Rabbi! Ben, yaratılışımı ve tabiatımı bildiğim için bir daha günahlara dönmeyeceğim demiyorum. Nefsimin zayıflığını bildiğim için, bütün günahları terk etme sözü de veremiyorum. Ben ancak şunu diyorum. Tevbe ettim. İnşaallah bir günaha bulaşmadan ölür giderim.

12 Nisan 2011 Salı

Allah ile Kul Arasındaki Perde

Şah-ı Nakşibendi(ks.) hazretlerinin halifesi Muhammed Parisa(ks.) hazretleri şöyle buyuruyor:

Allah ile kul arasında perde maddi bir şey değildir. Perdeler dış suretlerin nakışlı, süslü görüntüleridir. Dünya da görüp aldandığımız, bize güzel görünüp kalbimizi oyalayan her bir şey Allah ile kul arasında perde olur.
Tasavvuf, Allah ile kul arasındaki perdeleri kaldırmaya, gafleti gidermeye çalışır. Bir kâmil mürşidin elini tutmakla, tevbe edip terbiye olmak, kalbe zarar veren, perde olan işlerden korunmak mümkündür.11 Nisan 2011 Pazartesi

Amele Göre Kalp


Ashab-ı Kiram'ın büyüklerinden İbn Abbas(ra) şöyle demiştir:İyi amel yüze parlaklık, kalbe nur, rızka bolluk bereket, bedene güç, insanların kalbine muhabbet verir. Günah ise yüzde gölge, kalpte karanlık, bedende zayıflık, rızkta kıtlık ve insanların kalbinde nefret meydana getirir.


10 Nisan 2011 Pazar

Virane ve Sağlam KalpKalpleri alt üst olmuş bir viraneye çeviren biricik sebep Allah korkusunun az olmasıdır. Sağlam bir kalp; hiçbir güzelin kendisini Allah'tan alıkoyamadığı kalptir.
8 Nisan 2011 Cuma

Şeytanın Tavafıİnsanlar günahları ile övünüp sevaplarla alay ediyorsa, şeytan yüreklerinde tavaf ediyor demektir.5 Nisan 2011 Salı

Üç Binek

Bir defasında İbrahim b. Edhem k.s. hazretlerine:

-Zamanınızı nasıl geçiriyorsunuz, diye soruldu. Dedi ki:

-Elimin altında üç bineğim var.
• Bir nimete kavuştuğum zaman şükür bineğine binerek onu karşılarım.


• Bir bela ortaya çıkınca sabır bineğiyle onu karşılarım.


• İbadet anında ise, ihlâs bineğine biner onu öyle karşılarım.


Feridüddîn Attar