19 Temmuz 2012 Perşembe

Cennetin Kapıları Açılan Ay

Ramazan ayının fazileti hakkında Resûlullah (s.a.v) şöyle buyurur:

''Ramazan ayının ilk gecesi gelince sekiz cennetin bütün kapıları açılır. Bu ay boyunca cennet kapılarından hiçbiri kapanmaz. Cenâb-ı Hak, bir nidacıya şöyle ilan etmesi için emir verir:

'Ey hayır arayan kişi, gel! Ey kötülükte ileri giden kişi bırak! Günahlarının bağışlanmasını dileyen yok mu, bağışlansın! Dilekte bulunan yok mu, dileği verilsin! Tevbe eden yok mu, tevbesi kabul edilsin!'

Bu durum fecir doğup sabah oluncaya kadar böyle devam eder. Cenâb-ı Hak, her gece iftar vakti azabı hak etmiş bir milyon kişiyi cehennemden azat eder.'' (Beyhaki)