30 Haziran 2013 Pazar

Kendini Pâk ve Üstün Görmekle İçine Düştüğün Kir


 
 
Bir gün Beyazıd hazretleri bir yerden geçerken önlerine ıslak bir köpek çıktı ve silkelendi. Sıçrayan sulardan elbisesine bir şey değmemesi için Beyazıd hazretleri eteklerini topladılar ve geriye çekildiler. Köpek lisana gelip dedi ki:'' Eteğine benden bir damla değseydi onu bir miktar su ile yıkar ve pâk hâle getirbilirdin! Fakat eteklerini devşirip kendini benden pâk ve üstün görmekle içine düştüğün kiri hangi sulara temizletebilirsin? 
                                                                                       Reşahat
                                                                             Necip Fazıl Kısakürek
 
 
 
 
 

21 Haziran 2013 Cuma

Haccı Ekber Olan''Dil-bedest âver ki hacc-ı ekberest,
Ez-hezâran Kâbe, yek dil bihterest,
Kâbe bünyâd-ı Halîl-i Âzerest,
Dil nazargâh-ı Celîl-i Ekberest ''

                                               ~~Molla Camii~~

                                                                     Gönül al hacc-ı ekber istersen,
                                                                      Yeğdir on kerre hacca gitmekten.
                                                                       Hakk’ı aksettiren bir ayna gönül;
                                                                       Âzer’in oğlunun binâsı değil!