31 Temmuz 2011 Pazar

Temizleyicimiz ve Arıtıcımız

Ramazan ayı girince Hazreti Ömer -Allah ondan razı olsun- şöyle derdi: ''Temizleyicimiz ve arıtıcımız hoş geldi! Ramazan gerek gündüz tutulan orucu ve gerekse gece kılınan namazı ile bir bütün olarak hayırdır. Bu ayda verilen sadaka, Allah yolunda savaşta yapılan harcamalar gibidir.''

Ramazanın


1.Gecesi Teravih Namazı kılan:

Anasından doğduğu gündeki gibi günahlarından korunur.


29 Temmuz 2011 Cuma

Kalp Aynaya Benzer, Nefs de NefeseKalp aynaya benzer, nefs de nefese. Nefs, kalp aynasına soludukça ayna buğulanır.

Günahkarın kalbi, yaşlı kadının güç ve kuvvetten düştüğü için temizleyemediği aynaya benzer. Arifin kalbi ise gelin aynasına benzer. Gelin her gün aynanın karşısında kendine baktığı için onu da temizler, parlatır. Zahidlerin gayreti çok amel işlemek, ariflerinki ise hali düzeltmek yönündedir.


23 Temmuz 2011 Cumartesi

En Güzel KokuKokuların en güzeli gönül kokusudur; çünkü o koku Rabbin kokusudur.O koku kırık gönüllerde mağlup ruhlarda bulunur...


22 Temmuz 2011 Cuma

Başlangıç ve Son


Başlangıç, sonuçların tecelli yeridir. Kimin başlangıcı Allah olursa sonu da O'nunla olur.17 Temmuz 2011 Pazar

Allah Yeter Gerisi Hevestir.

''Her ne kadar müftüler sana fetva vermiş ve yol gösteren çok olmuşsa da, sen her işi Allah'ın ilham yeri olan kalbinden sor, ondan fetva iste.''Ne istersen yürü var andan iste

Hüdâ'nın ulu dergâhı gönüldür.14 Temmuz 2011 Perşembe

Feyiz ve Bereket Gecesi Berat

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) buyuruyor:

"Her kim bu gece yüz rekat namaz kılarsa yüce Allah ona yüz melek gönderir. Otuzu ona cenneti müjdeler, otuzu ona cehennem azabından teminat verir. Otuzu da ondan dünya afetlerini savarlar, On'u da ondan şeytanın tuzaklarını hilelerini savarlar."

"Yüce Allah bu gece ümmetine öyle rahmet eder ki Kelb kabilesinin koyunlarının kılları sayısınca."

"Yüce Allah bu gece bütün müslümanlara mağfiret buyurur ancak kâhin, sihirbaz, yahut çok kin güden veya içkiye düşkün olan, yahut ana-babasını inciten, veya zinaya ısrarla devam eden müstesna."

'Şaban ayının 15. gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve; 'tevbe eden yok mu! Onu affedeyim. Rızık isteyen yok mu, ona rızık vereyim, hastalığından şifa isteyen yok mu ona şifa vereyim. Yok mu şunu isteyen yok mu bunu isteyen' der. Bu durum, sabaha kadar devam eder'

'Ameller, bu ayda âlemlerin Rabb'ı yüce Allah'a arz edilir. Ben de amellerimin oruçlu iken Allah'a arzedilmesini isterim'

~~Acziyetini ve Haddini Bilenlere Selam Olsun!
Berat Kandilimiz Mübarek Olsun!~~


13 Temmuz 2011 Çarşamba

O Bir Gönül
Dediler ki: Gözden ırak olan gönülden de ırak olur.
Dedim ki: Gönüle giren gözden ırak olsa ne olur..~~Rabbim günde 360 defa nazar eylediği gönle girenlerden eyleye...~~
11 Temmuz 2011 Pazartesi

Velayetin Asıl Alameti İstikamettir.

Evliyaullahta, kendilerinin iradesi dışında, Allah Tealâ'nın ikramı olarak keramet dediğimiz bir takım olağanüstü haller sıkça görülse de, onların velayetinin asıl alâmeti keramet değil istikamettir.

Bu sebeple bir mürşide istikamet sahibiyse bağlanılır, bir irşat davetine istikamete çağırıyorsa itibar edilir.

İstikamet; dinin emir ve yasaklarına titizlikle uyarak, ifrat ve tefrite düşmeden, devamlılığını aksatmadan dosdoğru yolda, yani Sırat-ı Müstakim'de yürümek demektir. İbadetlerde devamlılığı, itidal halini ve Sünnet-i Seniyye'ye harfiyen tabi olmayı gerektirir.

Hz. Peygamber(sav.) Sırat-ı Müstakim üzere yürüme hususunda da bizler için en güzel örnek olduğundan, Sünnet'e riayet etmeden istikamet bulunamaz.7 Temmuz 2011 Perşembe

Amellere Değer Verildikçe Amelin Esiri OlunurEy Talip, senin küçümsediğin amel, kalbinin düzelip dirilmesi bakımından en güzel ameldir.


Değer vermediğin, küçük ve hor gördüğün amel kadar kabul edilmesi umulan hiçbir amel yoktur. Zira ameli görmek, Hakk'ı müşahedeye engel olur. İbadeti görmemek küçük görmek feyiz sağlar; lütfa sebep olur. Amellere değer verildikçe amelin esiri olunur. Ameli görmedikçe Râb dergahına yaklaşılır. Amelin kabul edilmesinin şartı onu görmemek ve değer vermemektir. Hakk'ın kulluğunda kusurlu olduğunu bilmek ve kusuru görmektir.


Kulluğa ve ibadete muvaffak edenin Hâk Teâla olduğunu bilmeli, ameline önem ve değer vermemelidir. Yüksek bir makama erişmeye ibadetin sebep olmadığını idrak ederek ameline güvenmemelidir. Eğer tersine ameline itibar ederse, amelinin boşa gitmesine sebep olan kendini beğenmişliğin hücumuna uğrar ve hüsranlarda yuvarlanır. ''Dünyayı da, ahireti de kaybeder.'' (Hac /11)Ebu Süleyman Darani(ks.) Hazretleri,''Ben bir amelimi güzel bulmadım ki, karşılığında ecir bekleyeyim.'' buyururdu.


Atâullah İskenderi(ks.)

2 Temmuz 2011 Cumartesi

Yumuşak Söz Söyle
Allah'ın ''Ey Musa! Firavuna karşı yumuşak söz söyle, ona yumuşaklık göster!'' sözünü iyi anla! Zira kaynayan yağa su dökersen ocağı da harap edersin, tencereyi de...''