3 Mayıs 2012 Perşembe

Sâki

''Sâkiyâ câmında nedir bu esrar,
Kıldı bir katresi mestane beni,
Şarab-ı lâlinde ne keyfiyet var,
söyletir efsane efsane beni.''

                            Aşık Dertli