5 Şubat 2010 Cuma

Faydalı ilimAllah'u Teala buyurdu: Senin, benim cemalimi, azametimi, kibriyamı ve kudretimin kemalini ve her şeyin üzerinde olduğunu öğrenmendir. İşte bu ilim seni bana yaklaştırır.
Muhtaçlığımız hatırlamamız ile orantılıdır.
Kimse en içten isteyenden daha muhtaç olamaz. En çok muhtaç olanın isteği ayda veya haftada bir aklına gelmez. Onu her an ruhunun bir köşesinde yanan ateş olarak canlı tutar.
İbret...


''İnsanlar başlarına gelen ve etrafda cereyan eden hadiselerden ibret alırlarsa; ibretlik olmak durumundan kurtulurlar, örnek ve ibret almayanlar ibretlik olurlar.''4 Şubat 2010 Perşembe

İbadet ve kulluk!

Gafletsiz kılınan namaz, gıybetsiz tutulan oruç, minnetsiz (başa kakmaksızın)verilen sadaka, gösterişsiz yapılan hac, halka duyurmaksızın yapılan cihad, eziyetsiz köle azad etmek, bıkkınlık ve zaafsız edilen zikir ve afetsiz yapılan diğer ibadetler ibadettendir.


Husumetsiz rıza, şikayetsiz sabır, şüphesiz yakıniyyet, gayıbsız şuhud, rucusuz (dönmemek üzere) Allah'a yönelmek, kesintisiz vuslat ubudiyyettendir.