16 Kasım 2012 Cuma

Geçti Bir Yıl Yine Mah-ı Muharrem Geldi…

 
 
Geçti bir yıl yine mah-ı Muharrem geldi.
Söyle ey bad-ı saba söyle, Hüseyn’im nerde
Göze nem, gönle elem, her yana matem geldi.
Söyle ey bad-ı saba söyle, Hüseyn’im nerde…
Gurrat’ül Ayni Resul’üs Sekaleyn’im nerde…
Söyle ey bad-ı saba söyle, Hüseyn’im nerde
Evliya Serveri Zeyn’ül Haremeynim Nerde…
 
 
 

25 Ekim 2012 Perşembe

Bayramımız Yar Olsun


''Yollar uzun yollar ince
Yol kısalır aşk gelince
Yat kurban ol İsmail'ce
Bıçak senden incinmesin...''

                                   Abdurrahim Karakoç14 Ekim 2012 Pazar

Efendim ks.

                                                              ''Ömrünce mest olur nice hayran olan sana...."

                                                                             yahya kemal27 Eylül 2012 Perşembe

Sultanlar Ve Âkil Adamlar


Eskiden yüksek mevkileri işgal eden idareciler yanlarında akil, hikmet ehli kimseler bulundurur onlardan nasihat isterlerdi. Nedim denilen bu zatlar da, kısa vadeli çözümlerin yanında daha çok ufuk açıcı, yanlışı gösteren nasihatler ederlerdi.

Harun Reşit, Şakik-i Belhi r.a. hazretlerine bana öğüt ver dedi. Şakik şöyle dedi:

Allah Tealâ, seni Ebu Bekr-i Sıddık  r.a. yerine koydu, ondan sıdk istediği gibi senden de sıdk ister. Seni Ömer  faruk r.a. yerine koydu. Ondan istediği gibi senden de hak ile bâtıl arasında fark ister. Seni Hz. Osman Zinnureyn yerine koydu. Ondan istediği gibi senden de utanmak ve cömertlik ister. Seni Hz. Ali yerine koydu, ondan istediği gibi senden de bahadırlık, kahramanlık ister.

17 Eylül 2012 Pazartesi

Kaldım


Seni düşlerime aldım,
Uykusuz kaldım.
Seni uykularıma aldım,
Düşsüz kaldım.
Başıma aldım, sensiz;
Gönlüme aldım, başsız,
Sensiz, yollarda pulsuz,
Pullarda mektupsuz kaldım.
Sana adlar aradım..
Ardında adsız kaldım.

 

Özdemir Asaf

19 Temmuz 2012 Perşembe

Cennetin Kapıları Açılan Ay

Ramazan ayının fazileti hakkında Resûlullah (s.a.v) şöyle buyurur:

''Ramazan ayının ilk gecesi gelince sekiz cennetin bütün kapıları açılır. Bu ay boyunca cennet kapılarından hiçbiri kapanmaz. Cenâb-ı Hak, bir nidacıya şöyle ilan etmesi için emir verir:

'Ey hayır arayan kişi, gel! Ey kötülükte ileri giden kişi bırak! Günahlarının bağışlanmasını dileyen yok mu, bağışlansın! Dilekte bulunan yok mu, dileği verilsin! Tevbe eden yok mu, tevbesi kabul edilsin!'

Bu durum fecir doğup sabah oluncaya kadar böyle devam eder. Cenâb-ı Hak, her gece iftar vakti azabı hak etmiş bir milyon kişiyi cehennemden azat eder.'' (Beyhaki)

28 Haziran 2012 PerşembeDikkat ediniz, uyanık olunuz! Bir kimse hevâ ve hevesinden vazgeçmedikçe, tuzağına av düşmeyen eli boş avcı gibidir.
7 Haziran 2012 Perşembe

Mekan-ı Cennet Makamı Âl-i Ola..


''Sevdiklerim gider tek tek
Sıra bize de gelecek
Can emanet, ölüm gerçek
Düş oldum kurtulamadım."

Abdurrahim Karakoç  (El-fatiha)

3 Mayıs 2012 Perşembe

Sâki

''Sâkiyâ câmında nedir bu esrar,
Kıldı bir katresi mestane beni,
Şarab-ı lâlinde ne keyfiyet var,
söyletir efsane efsane beni.''

                            Aşık Dertli

1 Nisan 2012 Pazar

Günahların Ağır Yükü, Tevbe İle Hafifletilmeliİmamı Gazali Hazretleri şöyle anlatır:''Ey İbadet yolcusu! Günahlarından tevbe etmezsen, ibadete muvaffak olamazsın. Çünkü günahların getirdiği uğursuzluk, manevi mahrumiyete ve perişanlığa sebep olur. Masiyetler yani günahlar birer bağ gibidir. Sahibinin ibadet etmesine engel olarak onun Allah'a yönelmesini önlerler. Günahların ağır yükü, tevbe ile hafifletilmedikçe hayır yapmak, şevkle ibadet etmek mümkün değildir.''
28 Mart 2012 Çarşamba

...


'Ey gam yine meydan-ı muhabbet sana kaldı...''21 Mart 2012 Çarşamba

Ey Gönül, İlahi Aşka Uy''Ey gönül, gel başka şeylerden vazgeç, ilahi aşka uy. Allah yolunun yolcuları, onu kendilerine kılavuz edinmiştir. Bütün varlıklarından önce var olmuştur aşk, çünkü insanoğlu aşkın öncesine başlangıç bulamadı. Ey Allah'ım, Senden dilerim ki tevfikini bize refik eyle, bir an bile senin aşkından uzak duruma getirme. Aşkının dışında olanların sevdasını gönlümden al, aşkını iki alemde bana aşina et.


Ey Niyazi, bu yolda mürşit istersen aşka uy, Peygamberlere ve velilere aşk yol gösterici olmuştur.''
15 Mart 2012 Perşembe

Suda Bittim Suda Yittim

Geç gelir tez gider deyû safa çekme keder
Âlemin hâli budur böyle gelir böyle gider

Göz yum cihâna aç gözünü dem gelir geçer
Sen göz yumup açınca bu âlem gelir geçer

Âdem oğlu âleme üryan gelir üryan gider
Nâle vü efgân ile giryân gelir giryân gider

Hemân ağlayı geldim âleme ağlayı gittim ben
San ol nilüferim kim suda bittim suda yittim ben

Sunar bir câm-ı memlû bin tehî peymâneden sonra
Döner vefk-i murâd üzre felek amma neden sonra

-Rehayi-Bu nasıl bir dünya, hikâyesi zor;

Mekânı bir satıh, zamanı vehim.

Bütün bir kainat muşamba dekor,

Bütün bir insanlık yalana teslim.Necip Fazıl Kısakürek13 Mart 2012 Salı

Bakışın 'O bir Güzele...'

Bir bakışın kudreti bin lisanda yoktur
Bir bakış bazen şifa bazen zehirli oktur.

Bir bakış bir aşığa neler neler anlatır
Bir bakış bir aşığı saatlerce ağlatır.

Bir bakış bir aşığı aşkından emin eder
Sevenler daima gözlerle yemin eder...
11 Mart 2012 Pazar

Sözün Özü''İhya etmek için ne kadar ilim lazımsa, imha içinde o kadar cehalet kafidir.''


-Necip Fazıl Kısakürek-
7 Mart 2012 Çarşamba

Nefsini Kendi Ölçülerinle Tartma


''Nefsini kendi ölçülerinle tartma. Kendini emsalinle, senin gibi olanlarla da kıyaslama. Sadıklarla, sıddıklarla, Allah adamlarıyla kıyasla ki ne kadar iflas ettiğini anlayasın.''


Muhammed Parisa (ks.)

Kimseden İyi Olduğunu Düşünme


''Bu yola girmek isteyenler kendilerini firavun'dan yüz derece aşağı görmedikçe giremezler.Girseler de ilerleyemezler.''


Şah-ı Nakşibend (ks.)


4 Mart 2012 Pazar

(...)

Gönül neylersin öğüdü
Yara kendinde kendinde
Ne ararsan iyi kötü
Ara kendinde kendinde

19 Şubat 2012 Pazar

Zayi Edilen Vakit

''Kaçırdığın ömrün bedeli olmadığı gibi, elde ettiğinin de kıymeti yoktur.''
Gafletle geçmiş ömrün, ziyan edilmiş vaktin kazası olmadığı gibi o vakitlerde elde edilen şeylerin de bir değeri yoktur. En büyük dünyevi kazançlar bile bir zikir karşılığı Allah'ın vereceği nimetler karşısında küçük kalır.Atâullah İskenderi ks.''Kul zikretmediği her vakitten dolayı kıyamet günü hasret çekip üzülecektir.''Hadisi Şerif

12 Şubat 2012 Pazar

Keskin İlaç
İlaç hiç bir zaman tatlı olmaz. Eğer merhemi yaraya sürmezsen şifa bulamazsın. Bu yüzden keskin bir ilaç olan tevbeye sarıl. Günahın tadı seni aldatmasın.

10 Şubat 2012 Cuma

Ah ki ah..


Dost bî-pervâ, felek bî-rahm ve devran bî-sükûn
Derd çok hem-derd yok, düşman kavî, tâlih zebûn

-Fuzuli-3 Şubat 2012 Cuma

Nur-i AlemsinUmarım her bir adın başka şefâat eyleye
Ahmed-ü Mahmûd Ebu'l-Kâsım Muhammed Mustafâ (s.a.v.)
1 Şubat 2012 Çarşamba

Hisler de Birbirini Taklit Eder''Hiç aşık oldun mu?'' dedi Cafer, Süleyman'a

''Aşık olmasam burada işim ne!'' dedi. Süleyman gülerek.

''Kaç kez?'' diye sordu Cafer,

''Kaç kez olacak, bir kez elbette!''

''Niçin elbette diyorsun? Birden fazla, pek çok kez olmuş olamaz mısın?''

''Hayır,'' anlamında başını salladı adam. ''Bir kez, ancak bir kez olabilirsin. Böyle büyük bir kısmeti ancak bir tane verir Allah.''

''Ya birden fazla olanlar nasıl oluyor?'' diye diretti çocuk.

''Hisler de birbirini taklit eder,'' dedi adam.


Sultan Selahaddin El- Kürdi
Reha Çamuroğlu


17 Ocak 2012 Salı

Safer'ül Hayr

Bu hayırlı ayın son çarşamba gecesi veya günü, âfât-ı semâviye ve âfât-ı arâziyeden muhâfaza olmak için 2 rek'at namaz kılınır.

Her rek'atte 1 Fâtiha-i şerîfe, 11 İhlâs-ı şerîf okunur.

Namazdan sonra en az 11 İstiğfâr-ı şerîf ve 11 Salât-ı Münciye okunur.

4 Ocak 2012 Çarşamba

O'nun Kıskanması

Allah kıskançtır, mü'min de kıskançtır.

Allah'ın kıskanması, mü'minin Allah'ın haram ettiği şeyi yapmasıdır.


(Müslim)1 Ocak 2012 Pazar

O'nun Baki Sevgisini Tatmadan Göçmemek
''Allah'ın sevgisini tatmadan sakın bu fani dünyadan göçmeyesin! O'nun sevgisinin tadı yiyecek ve içeceklerde bulunmaz. Çünkü bunlardan istifade etmede inkarcılar ile hayvanlar da sana ortaktır. Fakat sen Allah'ın zikrinin tadını almakta ve cem makamına muvaffak olmakta meleklere ortak ol.''