4 Şubat 2010 Perşembe

İbadet ve kulluk!

Gafletsiz kılınan namaz, gıybetsiz tutulan oruç, minnetsiz (başa kakmaksızın)verilen sadaka, gösterişsiz yapılan hac, halka duyurmaksızın yapılan cihad, eziyetsiz köle azad etmek, bıkkınlık ve zaafsız edilen zikir ve afetsiz yapılan diğer ibadetler ibadettendir.


Husumetsiz rıza, şikayetsiz sabır, şüphesiz yakıniyyet, gayıbsız şuhud, rucusuz (dönmemek üzere) Allah'a yönelmek, kesintisiz vuslat ubudiyyettendir.