11 Ağustos 2010 Çarşamba

Ne Cennet Ümidi, Ne Cehennem Korkusu

Cenabı Hak Hz. Davud'a: Benim dostlarımın en ziyade sevgilisi, mükafatlara talib olmayarak yalnızca ilahlık hakkını ifa için bana ibadet edendir!


Allah Teâlâ, Zebur'da şöyle buyurur: Bana cennet ümidi ve cehennem korkusu ile ibâdet edenden daha zâlim kim olabilir? Şayet cennet ve cehennemi yaratmamış olsaydım ibâdete müstehak değil miydim?