14 Mart 2011 Pazartesi

Hakk'a Yakınlık ve Huzur

Kulluğa ters düşen beşeri sıfatlardan sıyrılırsan Hakk'ın davetine icabet etmiş ve Hakk'a yaklaşmış olursun.


Hakk'a yakınlık ve huzur, nefsin alçaklığını bilmeye ve kötü ahlakın giderilmesine bağlıdır. Hak'tan uzaklık ve hicran ise nefse köle olmaya, heva hevese uymaya bağlıdır.
Hevâ-yı nefsten sermâye-i izzettir istiğna
Aziz olmazdı Yûsuf çekmese dâmen Züleyhâ'dan


Üstünlük sermayesi, nefsin heveslerine minnet etmemektir. Yusuf(as)Züleyha'nın eteğinden elini çekmeseydi, üstünlük kazanamazdı(yahut) Mısır'a aziz(sultan)olmazdı.


Atâûllah İskenderi