11 Aralık 2011 Pazar

İlahi Yakınlık


Ey Talip, Cenab-ı Hak seni halktan soğutursa, sana dostluğunun kapısını açacak demektir.
İlahi üns kapısı insanlardan uzak durmakla açılır. Marifet ehlinin insanlarla dostluk pazarı kurması hakikatte iflas alametidir. Çünkü ne zaman üns kapısı açılırsa, halktan uzaklaşma ve Hak huzurunda tahakkuk ve vahdet hasıl olur.Atâullah İskenderi(ks.)