10 Şubat 2012 Cuma

Ah ki ah..


Dost bî-pervâ, felek bî-rahm ve devran bî-sükûn
Derd çok hem-derd yok, düşman kavî, tâlih zebûn

-Fuzuli-