14 Ekim 2012 Pazar

Efendim ks.

                                                              ''Ömrünce mest olur nice hayran olan sana...."

                                                                             yahya kemal