1 Nisan 2013 Pazartesi

Aşk Yolunda,
''Râh-ı aşkta canını kurbân eden,
Şüphesiz ol vâsıl-ı Yezdan olur.
Gülşenî’den bir kadeh nûş eyleyen,
Ey Sezâî! Nâil-i cânân olur.''


                                   -Sezai-