21 Haziran 2013 Cuma

Haccı Ekber Olan''Dil-bedest âver ki hacc-ı ekberest,
Ez-hezâran Kâbe, yek dil bihterest,
Kâbe bünyâd-ı Halîl-i Âzerest,
Dil nazargâh-ı Celîl-i Ekberest ''

                                               ~~Molla Camii~~

                                                                     Gönül al hacc-ı ekber istersen,
                                                                      Yeğdir on kerre hacca gitmekten.
                                                                       Hakk’ı aksettiren bir ayna gönül;
                                                                       Âzer’in oğlunun binâsı değil!