20 Eylül 2010 Pazartesi

Ünsiyet...
“Ne zaman seni mahlûkatlardan uzaklaştırırsa bil ki, sana kendisi ile ünsiyet kapısını açmıştır.”