25 Nisan 2011 Pazartesi

İbadet ve Ubudiyeti Sadece Hakk'a Tahsis Etmek


Ameller nefs mücahedesi ile riyadan temiz ve yalnız ilahi mükafat kastı ve ahirette derecelere erişmek niyetiyle işlenirse şeriatçe makbuldür ama arifler katında kötülenmiştir. Çünkü özel istekler de yaratılmışlardan sayılır. Yaratılmışlar her ne kadar güzel ameller gibi nur görünürse de, genellikle ağyar demektir.
Amellerle mertebe kazanmayı, mükafat elde etmeyi istemek, Hak rızasına nefsani emelleri tercih etmektir ki değersizdir.İbadet ve ubudiyeti dünyevi hazlardan, uhrevi karşılıklardan kurtarmak ve Cenab-ı Hakk'a tahsis etmek gerekir. Allah'ın kulu olmalısın, Hakk'ın huzuruna yürümelisin, ''Allah'a kaçınız'' sırrını gerçekleştirmelisin...
Atâûllah İskenderi