29 Nisan 2011 Cuma

İnsanın Özü Değişir mi?İnsanın özü, cevheri değişmez. Çünkü Cenab-ı Hakk insanı belli bir fıtrata göre yaratmıştır. O fıtrat değişmez zira ‘’Allah’ın sünneti’’ yani yarattığı varlık düzeninin temel ilkeleri ve kuralları sabittir. Bu kurallar değişse, alemde nizam olmaz, ahenk kalmaz, düzen kurulmaz.
Değişen insanın özü değil, o öze musallat olan arızalarıdır. Yani insanın nefsi , hevası, kibri, nankörlüğü, ihtirasıdır. İnsan özünü sağlam tutacak ki bu hastalıklara karşı korunabilsin. Molla sadranın diliyle söylenecek olursa, insan cevherini Hakka öyle bir rapt edecek ki bütün değişim hakka doğru, hayra doğru olacak İşte anlamı ve istikameti olan değişim budur…