7 Temmuz 2011 Perşembe

Amellere Değer Verildikçe Amelin Esiri OlunurEy Talip, senin küçümsediğin amel, kalbinin düzelip dirilmesi bakımından en güzel ameldir.


Değer vermediğin, küçük ve hor gördüğün amel kadar kabul edilmesi umulan hiçbir amel yoktur. Zira ameli görmek, Hakk'ı müşahedeye engel olur. İbadeti görmemek küçük görmek feyiz sağlar; lütfa sebep olur. Amellere değer verildikçe amelin esiri olunur. Ameli görmedikçe Râb dergahına yaklaşılır. Amelin kabul edilmesinin şartı onu görmemek ve değer vermemektir. Hakk'ın kulluğunda kusurlu olduğunu bilmek ve kusuru görmektir.


Kulluğa ve ibadete muvaffak edenin Hâk Teâla olduğunu bilmeli, ameline önem ve değer vermemelidir. Yüksek bir makama erişmeye ibadetin sebep olmadığını idrak ederek ameline güvenmemelidir. Eğer tersine ameline itibar ederse, amelinin boşa gitmesine sebep olan kendini beğenmişliğin hücumuna uğrar ve hüsranlarda yuvarlanır. ''Dünyayı da, ahireti de kaybeder.'' (Hac /11)Ebu Süleyman Darani(ks.) Hazretleri,''Ben bir amelimi güzel bulmadım ki, karşılığında ecir bekleyeyim.'' buyururdu.


Atâullah İskenderi(ks.)