11 Temmuz 2011 Pazartesi

Velayetin Asıl Alameti İstikamettir.

Evliyaullahta, kendilerinin iradesi dışında, Allah Tealâ'nın ikramı olarak keramet dediğimiz bir takım olağanüstü haller sıkça görülse de, onların velayetinin asıl alâmeti keramet değil istikamettir.

Bu sebeple bir mürşide istikamet sahibiyse bağlanılır, bir irşat davetine istikamete çağırıyorsa itibar edilir.

İstikamet; dinin emir ve yasaklarına titizlikle uyarak, ifrat ve tefrite düşmeden, devamlılığını aksatmadan dosdoğru yolda, yani Sırat-ı Müstakim'de yürümek demektir. İbadetlerde devamlılığı, itidal halini ve Sünnet-i Seniyye'ye harfiyen tabi olmayı gerektirir.

Hz. Peygamber(sav.) Sırat-ı Müstakim üzere yürüme hususunda da bizler için en güzel örnek olduğundan, Sünnet'e riayet etmeden istikamet bulunamaz.