2 Eylül 2011 Cuma

Günahtan Daha Kötü Olan

Avvam b. Havşeb rh. şöyle diyor:

Şu dört şey işlenen günahtan daha kötüdür:


Günahı terk etmemesine rağmen affedilmeyi beklemek.

Günahı hemen cezalandırmadığı için Allah Tealâ’nın müsamaha gösterdiğini düşünmek.

Günah işlemekte bile bile ısrar etmek.

Yaptığı ibadeti işlediği günahın karşılığı olarak görüp bağışlandığı düşüncesine kapılmak.