18 Eylül 2011 Pazar

Ya Nimetle, Ya Mihnetle

''Nimetin getirdiği kolaylıkla Allah'a yönelmeyen, imtihanın zincirleriyle O'na çekilir.''
-Hikemi Ataiyye-

Atâûllah İskender(ks.)