25 Mayıs 2010 Salı

Kelime-i Tevhid

Çok sayıda insan hayatı boyunca şehadet cümlesini -La ilahe illallah- dile getirdiği halde, günahları yüzünden ömrünün sonunda imansız kalarak neûzubillah, dünyadan kafir olarak ayrılır. Bundan daha büyük bir musibet olabilir mi?

Bir adam düşününüz ki, tüm ömrü boyunca müslüman olarak yaşadığı halde kıyamet günü, kafirler arasında haşredilir. Bu kelimenin tam anlamı ile hayal kırıklığı sebebidir. Çünkü kiliseden veya ateşperest mabedinden çıkarak Cehennem'e giren kimsenin akibeti hayal kırıklığı sebebi değildir. Asıl hayal kırıklığı uyandıracak akıbet mescidden çıkıp Cehennem'e atılmaktır.


Böyle bir akibetin tek sebebi insanın işlemiş olduğu günahlar ve gizli bir biçimde zimmetine geçirmiş olduğu haramlardır. Nice kimseler vardır ki, zimmetine haram geçirince: ''bunu şimdi kullanayım da sonra sahibine geri veririm veya onunla helallaşırım!'' der, fakat hak sahibinin rızasını almaya fırsat bulamadan ölüverir.


Yine öyleleri var ki, karısının kendisinden boş olmasına yolaçacak bir davranışta bulunduğu halde: ''çocuklarımız var, o'ndan nasıl ayrılırım?'' diyerek onunla birlikte yaşamaya devam eder ve ısrarla haram işlerken eceli gelir de ölüverir. Belki de bu yüzden imansız gider.

Buna göre: aziz kardeşim, ölüm anı gelip çatmadan dikkatli ol ve davranışlarını hakka uygun hale getir. Çünkü ne zaman öleceğini bilmezsin. Ömür kısa, buna karşılık imansız ölünce duyulacak olan hayal kırıklığı ve pişmanlık uzun vadelidir. Buna göre sık sık -La ilahe illallah- demelisin