2 Haziran 2010 Çarşamba

İman ve Güven

Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa, artık onu O'ndan (Allah'tan) başka giderecek olan yoktur.Eğer sana bir hayır dokundurursa, işte O, herşeye hakkıyla gücü yetendir.
Enam suresi/17Âbid -ibadet eden bir kul-, namazında der: Eşhedu en la ilâhe illâllah ''Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur!'' Yani: Hâlık ve Rezzak ''yaratan ve rızık veren'' O'ndan başka yoktur. Zarar ve menfaat O'nun elindedir. O, hem Hakim'dir, abes -lüzumsuz- iş yapmaz; hem Rahimdir, ihsanı merhameti çoktur diye itikad ettiğinden her şeyde bir rahmet kapısı bulur. Dua ile çalar. Hem her şeyi kendi Rabbisinin emrine itâatâr görür, Rabbisine iltica eder. Tevekkül ile -O'na güvenmekle-, istinad edip -dayanıp- her musibete karşı sığınır. İmanı ona tam bir güven verir.