27 Haziran 2010 Pazar

Rabbin Tecellisi

İnsanların zâhirini nimetle ve bâtınını rahmetiyle terbiye eder. İnsanların bâtınları, kalbleridir. Yani kalblerini rahmetiyle terbiye eden demektir. Cenâb-ı Allah, kullarının nefslerini, şer'i hükümler ile terbiye eder. Aşıkların kalblerini tarikat âdâbı ile terbiye eder. Muhibbânın (sevenlerin) sırlarını hakikat nurları ile aydınlatıp terbiye eder. Allah, insanı bazan tavırları ve bazan de onun azalarında bulunan kuvvetli nurları feyziyle terbiye eder. kemikle işitme, yağ ile görme et ile konuşma imkânı veren, Allah Subhânehu Teâlâ hazretleridir.

Hayvanları et ve yağ giydirerek ve onları nasıl hareket edeceklerini içlerine koyarak terbiye eder. Yeryüzünü ağaçlar ve nehirler ile yaşanır hale getirir. Gökyüzünde yıldızları nuru ile insanların hizmetine verir.

Zamanda senin sûkûnetini iskan eden,geceleri haşaratı ve eziyet veren hareketleri teskin eden ve onlardan seni koruyan gündüz ile fazlû kereminden rızkını aramanı sağlayan Allah noksan sıfatlardan münezzehdir.


İşte bütün bunları yapan Allah, senin mürebbindir. Sanki Rabbinin senden başka kulu yokmuşcasına seni yetiştirip terbiye ederken, sen O'na hizmet (ibadet) etmemektesin. Veyahut Senin başka Rabbin varmışcasına ona ibadet etmektesin.