2 Mayıs 2011 Pazartesi

Ameller ve Haller
Amellerdeki güzellik, hâllerdeki güzelliğin neticesidir. Hâllerin güzelliği ise, ariflerin gönlüne inen makamlarla gerçekleşmenin semeresidir.

Nasıl ki ağaç olmayan yerde dallar, dal bulunmayan ağaçta meyve olmazsa; kalp zeminine irfan ağacı ekmeyen müridde hal dalı olmaz. Hal dalı gerçekleşmeyen kimsede amel meyvesi bitmez.

Atâullah İskenderi