2 Şubat 2011 Çarşamba

Kalbin Ağır Manevi Hastalığı

Gönülden şehveti ancak şiddeli bir korku ve kuvvetli bir şevk çıkarabilir.


Şehvet ve heva hastalığı kalpte müzmin bir hale gelirse onun tedavisi ancak iki şekilde mümkün olur. Biri ilahi celali sıfatları düşünmekten dolayı kalbe gelen dayanılmaz korkudur. Günah işleyenler için hazırlanan cehenem katlarını ve sonsuz azapları belirten kur'an ayetlerini düşünmek, ölümün şiddetlerini, ölülerin hallerini, kabrin korkunçluğunu, sorgulamada cevap vermeyi, mahşeri kıyametin kopmasını, hesap ve sıratı, Hak Teâlâ'nın huzuruna çıkmayı hatırlayıp tefekkür etmek korkunun doğmasına sebep olur.


İkinci tedavi usulü cemali sıfatları görmekten doğan şevk ve safadır. Bunun sebepleri de iman ve taat sahiplerine vaad edilen cennet derecelerini, hurileri, gılmanları, sonsuz nimetleri, saadeti, Peygamber Efendimiz(sav.) ile beraber olmayı, didâr müşahadesini düşünüp tasavvur etmektir.

İlim ve zikir toplantılarına devam etmek bu hususta faydalı olursa da tam olarak tam şifaya kavuşmak ancak belirtilen iki yollla mükündür.


Bu hastalık aleminde her derdin bir devası vardır.
Günah işleme derdinin çaresi ise tevbe edip mağfiret dilemektir.


Atâullah İskenderi