17 Şubat 2011 Perşembe

Rahmetten Mahrum Olmamak İçin

İnsanoğlu ancak kalbiyle Allah'ı bilmeye hazırlanabilir. Kalbin dışında herhangi bir azasıyla değil. O halde Allah'ı bilen, Allah'a yaklaştıran, Allah için çalışan ve Allah için gayrette bulunan, Allah nezdindeki sırları keşfeden kalptir.

Diğer azalar ise kalbin yardımcıları, kalbin çalıştırdığı aletlerdir. Efendinin kölesini çalıştırdığı, idarecinin halkını yönettiği ve zenaatkârın aletini çalıştırdığı gibi, kalp de diğer azaları çalıştırmaktadır. Allah'tan gayrıdan(masivadan) kurtulmuş bir kalp, Allah nezdinde makbul olandır. Allah'ın dışındaki şeylerle dolan kalp ise, Allah'tan perdelenmiş olur.

İnsanoğlu kalbini temizlediği zaman kurtuluşa erişir. Kalbini kirlettiği ve gaflete boğduğu zaman isyana sapar ve ilahi rahmetten mahrum olur.

İmam-ı Gazali