10 Şubat 2011 Perşembe

O'nu İstiyorsan...Sür çıkar ağyârı dilden tâ tecellî ede Hakk
Pâdişâh konmaz saraya, hâne mamûr olmadan.