13 Nisan 2010 Salı

Akıl her şeye kafi midir?

"Fikrin sönük ise; Kur'anın güneşi altına gir, İmanın nuriyle bak ki: Yıldız böceği olan fikrin yerine her bir ayet-i Kur'an, birer yıldız misillü sana ışık verir."

-Bediüzzaman Said NURSİ-

Akıl, Allah'u Teala'nın varlığını birliğini anlayacak kapasitedir. Fakat akılda her şeyi tam olarak anlayamaz, o da bir mahluktur ve oda her mahluk gibi mahduddur yani sınırlıdır. Akıl nakle yani vahye kur'an-ı kerime muhtaçtır. Kuran-ı kerime tabi olmak zorundadır.