26 Nisan 2010 Pazartesi

Zahiri ve Batıni Nimetler:

Nimetler iki kısımdır.

Zahiri nimet: Peygamberlerin gönderilmesi, kitapların indirilmesi, peygamberlerin davetini kabul etme tevfiki (başarısının verilmesi), sünnete tabi olma, bid'atten kaçma, nefsin(Allah'ın)emirlerine ve nehiylerine boyun eğmesi, yüksek doğruluk makamı üzerine ayağının sabit kalması ve kulluğun gerekliliği gibi hususlar hep zahiri nimetlerdir.

Batını nimet: (Cenab-ı Allah'ın, insanların) yaratılışlarının başalanğıcında üzerlerine nurunu saçarak, ruhlarına nimetlerini vermesidir. Efendimiz (s.a.v.) hazretlerinin buyurdukları gibi:

''Muhakak Allah, mahlukatı bir karanlık içinde yarattı. Nurundan onların üzerlerine saçtı. Bu nûr kime isabet ettiyse hidâyet buldu. Ve nurun isabet etmediği kişi ise dalâlete girdi, (sapıttı).


Allah yolu kapısının kul tarafından açılması, bu nurun serpintilerindendir. Yağmurun başı, bir damla serpinti şeklindedir, sonra dökülürcesine yağmaya başlar.


İşte müminler, bu saçılan nûr ile yağmuru yağdıran Cenab-ı Allah'ı müşahede edip bakarlar.