23 Aralık 2010 Perşembe

Allah'a Giden Yollar Mahlukatın nefesleri Sayısıncadır


Nefesler Hak Teâlâ'nın biçtiği kaderin zarflarıdır. Her bir nefeste nimet, belâ, tâat ve masiyetten her ne takdir olunmuşsa, elbette onu Cenab-ı Hak ortaya çıkaracaktır.

Nefesin canı var tutmayana ziyanı var.

Bu söz, insana ait sayılı nefeslerin, kaderinin zarfları olduğunu belirtir. Nefesler insana verilmiş emanetlerdir, çünkü ömür sermayesidir, izzet ve saadet mayasıdır. Onun daralması ölümdür, genişlemesi ise hayat...

Ezelde yazılmış olan kaderin hükümleri, kulun işlerinin teferruatını kaplayıp kuşatmıştır, onların hepsi ilahi hakları gerektirir. İlahi hakların insan nefesleriyle ortaya çıkmış olması, insan nefeslerinden ahirette hesap sorulması icap ettirmiştir. Bu durum nefeslerin dünya işlerinde Allah rızasına uygun olarak harcanmadığında, kişinin cezaya ugramasını gerekli kılar.

Şu halde edepli kul, her nefese edebini korumalı ve Rabbini düşünmelidir ki, bütün işlerinde Hak yolunda gidebilsin ve kutsi nefes sahiplerine uyabilsin.


Atâullah İskenderi