6 Aralık 2010 Pazartesi

Sene Sonu Duası

Rivayet olunduğuna göre; Her kim zilhicenin sonunda üç kere:

Bismillahirrahmanirrahim,

ve sallahü ala seyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem, Allahümme ma alimtühü fiy hazihisseneti mimma neheyteni anhü velem terzahu ve nesiytühü velem tensehu ve halümte aleyye bağde kudretike ala ukugbeti ve da'avteniy ilettevbetiy minhü bağde ceraetiy ala ma'siyetike, Allahümme feinniy estağfuruke minhü fağfirliy vema alümtü fiyhi min amelin terzahu ve veadteniy aleyhissevabe fe'es'elüke Allahümme ya kerim yazel'celali vel'ikram en tekbelahu minniy vela tek'tea reca'iy minke ya keriymü ve sallallahü ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.


Manası:


''Ey Allah'ım! Senin razı olmayıp beni nehyettiğin şeylerden bu sene her ne yaptıysam, ben onları unuttum, Sen unuttmadın. Bana ceza vermeye kadirken mühlet verdin ve ben sana karşı gelme cüreti göstermişken beni tevbeye davet ettin.

Ey Allah'ım! ben bütün bunlardan dolayı Senden mağfiret diliyorum. Beni bağışla!

Ey kerim sahibi! Ey celal ve ikram sahibi! Senin razı olup bana sevap vaadettiğin hangi amelleri bu sene işlediysem, Senden dilerim ki, onları kabul edesin ve Senden ümidimi kesmeyesin!

Ey kerem sahibi, kabul eyle! Efendimiz Muhammed'e ve al-i ashabına salatü selam eyle!'' derse,


şeytan:

''Biz bir sene yorulup bu günahları işletmek için zahmet çektik, o bir anda hepsini sildirdi!'' deyip yüzüne toprak saçarak kaçar.


Bugün Zilhicce'nin son günü senenin sonu, yarın ise yeni bir yıl Muharrem'in ilk günü Hicri yılbaşı oluyor.