8 Aralık 2010 Çarşamba

Kimlerle Arkadaş Olmalı


Kötülük yapmakta devam etsen de, hâli senden daha kötü birisiyle arkadaşlık etme! Zira o senin kötülüklerini süsleyip sana iyilik gibi gösterir.İnsan istifade edip faydalanmak için kendinden daha üstün birilerine yakın olmalıdır. Akranıyla kendisi gibilerle arkadaş olmak, fayda getirmezse de zararlı da olmaz. Lâkin hâl ve söz olarak kendinden aşağı kimselerle arkadaşlık etmenin pek büyük zarar getireceğini bu hikmet belirtiyor. Çünkü kendinden daha aşağı olanlar daima senin ayıbını saklar, iyiliklerini gösterir; böylece seni memnun etmeye çalışır. Övmenin ve saygı görmenin sarhoşu olursun, nefsine hüsnüzannın artar. Amelini de övdüğü için o amellere kanaat edersin ve kalırsın, ilerleyemezsin. Terakkiye ve feyizlere mani olduğu için hataların temeli budur.


Atâullah İskenderi