12 Aralık 2010 Pazar

İbadet Etmeyi Boş Vakte Bırakmak

Hakk'ın rızasını kazandıracak amelleri, dünya işlerinden arta kalan boş zamanlara bırakman şeytan aldatmaları gibi olduğundan ahmaklıktır.

ilk olarak dünya işlerine öncelik tanımak ve ahiret amellerine tercih etmek, fani hayatı seçerek ebedi hayatı geriye atmaktır. ''Siz dünya hayatını seçiyorsunuz. Halbuki ahiret daha hayırlı ve devamlıdır.'' (A'lâ suresi 16)


Amelleri kesinlikle belli olmayan boş zaman ve geleceğe bırakmak, şimdiki zamanı kaybetmek ve boşa vermektir.


Boş vakitte niyet zayıflığı ve değişikliği yüzünden güzel amel işleyememek ihtimali vardır. Bu da fikir öldürmek ve fırsat kaybetmektir.


''Geri bırakanlar helak oldu. Hayırlı işler geriye bırakılmaz.'' Hadisi Şerif