19 Mayıs 2011 Perşembe

Cenab-ı Hakk'a VuslatCenab-ı Hakk'a vuslat için en kısa yol zikrullahtır. Zikir velilik beratıdır ve veliliğin alâmetidir. Zikre muvaffak olanlar velilik beratıyla şereflenir ve zikri olmayanlar yoldan atılıp kovulurlar.

Ebu Kasım Kuşeyri Hazretleri şöyle buyurmuştur:''Zikir, veliliğin unvanı ve hidayetin nurudur. Zikir, irade ve ihlası gerçekleştirir, başlangıçtaki halin sıhhat ve selamete ulaşmasını sağlar. Zikir son halin sefasına kılavuz olur. Zikir en yüce maksada erişme yoludur.''

Bütün güzel hâllerin sonu zikir olduğu gibi başlanğıcı da zikirdir.

''Ey kullarım, beni ihlas diliyle zikredin ki ben de sizi kudret diliyle zikredeyim, yani lütuf ve ihsanla size tecelli edeyim.''(Bakara/152)