31 Mayıs 2011 Salı

Receb Ayının Orucu ve Gecesinin Önemi

Ebû Zerr(ra) rivayet ettiği bir hadîs-i şerîfte, Rasûlullâh(sav.):"Bir kimse, Receb’in birinci gününü oruçlu geçirse, bir aylık oruç tutmuş gibi sevâb verilir. Yedi gün oruç tutsa, yedi Cehennemin kapıları kapanır. Sekiz gün oruç tutsa, sekiz Cennetin kapıları onun için açılır. On gün oruç tutsa, Allah Teâlâ günahlarını hasenata çevirir. On sekiz gün oruç tutsa, semâdan bir seslenici:''Geçmiş günahların bağışlandı. İyi amellerine devam et!'' diye seslenir." buyurmuştur.


Seleme bin Kays, Rasûlullâh(sav.) şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir:


"Bir kimse, Receb’in ilk günü oruç tutsa, Allah Teâlâ, onun o orucunu altmış yıllık günahlarına keffâret kılar. Onbeş gün oruç tutan kimsenin Allah Teâlâ kıyamet günü hesabını kolaylaştırır. Receb ayını otuz gün oruçlu geçiren kimse için, Allah Teâlâ kendisinden razı olduğunu ve onun cezalandırılmayacağını yazar."Ömer bin Abdülazîz’in(ra), Basra valisi olan Haccâc bin Ertad’a yazdığı mektupta:

"Senede dört geceye dikkat edip, ibâdetle geçirmen lâzımdır. Allah Teâlâ o gecelerde rahmetini bol bol saçar. Bu geceler: Receb’in birinci gecesi, Şaban’ın on beşinci gecesi, Ramazan’in yirmi yedinci gecesi ve Ramazan bayramı gecesidir." diye yazdığı bildirilmiştir.

-Recebi Şerif Ayımız Mübarek Olsun!Regaib Kandilinin ihyası için -Buraya- bakılabilir.