6 Mayıs 2011 Cuma

Mücahede ve Riyazet Makamı
Allah Teala hazretleri bir kula hayır murad ederse, ona günahlarından pişmanlık duygusu verir, ilahi idrak kapısını açıp derin bir anlayış nasip eder. Yalnız bu meselede kulun nefsini bilip onu ıslah için mücahede ve riyazete başlaması lazımdır. Nefsinin haram işlerine karşı koyan kişi mücahede makamında, o karşı koyuşuyla kendini ibadete ve taate veren kimse ise rizayet makamındadır.


''Ey iman edenler! Allah'tan korkun, O'na yaklaşmaya yol arayın ve yolunda mücahede edin ki kurtuluşa eresiniz.''

-Maide 35-