22 Mayıs 2011 Pazar

Nasıl Anarsanız Öyle Anılırsınız

''Ben azimüşşan kulumun bana zannı katındayım. Yani bana her ne zannederse onu yaratırım ve beni zikrettiği vakitte kulumla beraberim. Eğer beni gizli zikrederse, ben de onu gizli zikrederim. Eğer beni insanların büyükleri içerisinde zikrederse, ben de kulumu mükarreb melekler içerisinde zikrederim. Eğer kulum bana bir karış yaklaşırsa, ben ona bir arşın, bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. Bana yürüyerek gelirse, ben ona koşarak varırım. Yani bana zikir ile yaklaşmak isteyenler için aradan imkan hicabını kaldırarak onlara yaklaşır ve tecelli nurunu arz eylerim.''