26 Temmuz 2010 Pazartesi

Bereketli Zamanlar

''Apaçık kitaba yemin olsun ki, Biz Kur'an-ı mübarek bir gecede indirdik. Biz, gerçekten uyarıcıyız. O mübarek gecede, her hikmetli iş katımızdan bir emirle ayırt edilir...'' -Duhan, 1-4 ayet-Gecenin evvelinde Duhan suresini okuyan kişi için, yetmiş bin melek sabaha kadar istigfarda bulunur. -Tirmizi-Muhasebe gecesi... Tevbe-i nasuh gecesi... bir senelik amellerin Rabbül alemine arz olunduğu gece... kulluğumuzu ihmal ettiğimiz, gafletle geçirdiğimiz zamanları bir nebzede olsa telafi gecesi.... İlahi rahmetin çoştuğu gece...

-Gecemiz, Berât kandilimiz mübarek olsun-