23 Temmuz 2010 Cuma

Devreden Zaman

''Allah, zikretmek ve şükretmek isteyen kimseler için gece ile gündüzü birbiri ardınca getirendir.''
-Furkan 62.ayet-

İbn Abbas(ra.)bu ayetin tefsirinde ''gece ile gündüzün, amel etmeye ihtiyaç duyulan hususlarda birbirine halef kılındığını'' söylemiştir.


Enes b. Malik(ra.) de, bu ayetin nüzulü üzerine Peygamber efendimiz(sav.), bir gece kur'an okuyamadığı için üzülen Hz. Ömer (ra) ''Ey Hattab oğlu, andolsun ki Allah senin hakkında bir ayet indirdi'' deyip bu ayeti okuduğunu ve ''Geceleyin kaçırdığın nafile ibadetleri gündüzünde; gündüz kaçırdığın yahut yapamadığını da gecende ifa et.'' buyurduğunu nakleder.