19 Temmuz 2010 Pazartesi

Sermayesi Eriyen İnsan

Büyük islam alimi Fahrüddin Razi (rh) ''Tefsirü'l- Kebir'' diye bilinen ''Mefatihü'l-Gayb''ını bitirmek üzeredir. Asr suresine kadar gelmiştir. Fakat bu surenin ''Andolsun zamana ki, insan gerçekten büyük bir ziyan içindedir.'' mealindeki ilk iki ayet arasında münasebet kurmakta zorlanmaktadır. Allah Teala'nın üzerine yemin ettiği ''zaman'' anlamındaki ''asr'' ile insanın ''hüsran''ı, yani yanılgısı yahut uğradığı büyük zarar ilişkisine dair düşündükleri dair düşündükleri içine sinmemektedir.

Bu sıkıntıyla çıkıp dolaştığı günlerden birinde, pazarda buz satan bir adama rastlar. Adam,etraftan gelip geçenlere yalvarırcasına şöyle seslenmektedir:

-Sermayesi eriyen şu kula merhamet edin!

Razi bu sözleri duyar duymaz;

-Anladım, der; Asr suresini şimdi anladım.